Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CHiE’s Coffee and Tea

𝐐𝐔Á𝐍 𝐂𝐀𝐅𝐄 𝐘Ê𝐍 𝐁Ì𝐍𝐇, 𝐍Ơ𝐈 𝐓𝐇Ư 𝐆𝐈Ã𝐍, 𝐍𝐆𝐇Ỉ 𝐍𝐆Ơ𝐈 𝐕Ớ𝐈 𝐒𝐎𝐅𝐀 Ê𝐌 Á𝐈 & Â𝐌 𝐍𝐇Ạ𝐂 𝐍𝐇Ẹ 𝐍𝐇À𝐍𝐆 𝐆𝐈Ữ𝐀 𝐋Ò𝐍𝐆 𝐐𝐔Ậ𝐍 𝟕

1176 Huỳnh Tấn Phát, Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Zalo/Call: 0938 458 812

 
 

Địa chỉ: 1176 Huỳnh Tấn Phát, Tân Phú, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0938 458 812

E-mail: Chiescoffeetea@gmail.com

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI


ĐẶT BÀN